Slik er Solvang organisert

Solvang kolonihager består av fem selvstendige kolonihageforeninger i Oslo, alle tilsluttet Oslo krets av Norsk kolonihageforbund. De fem kolonihageforeningene, kalt avdelinger, har en del felles infrastruktur og regelverk.

Hierarki

På Solvang er beslutningshierarkiet slik:

  1. Norsk kolonihageforbund fastsetter vedtekter og en del andre felles regler for alle medlemshagene
  2. Oslo krets av Norsk kolonihageforbund fastsetter felles regler m.m. for alle kolonihagene i Oslo og er ansvarlig for jordleieavtalen med Oslo kommune
  3. Felles årsmøte er høyeste organ på Solvang, og avholdes én gang i året innen utgangen av mai. Årsmøtene og styrene i hver avdeling utpeker representanter. Felles årsmøte beslutter bl.a. byggeforskrifter, ordensregler m.m.
  4. Avdelingsstyrene tar seg av alt annet, inkludert daglig drift, medlemssaker m.m.
  5. Fellesstyret (tidligere samarbeidsutvalget, SU) tar seg av daglig drift av en del felles infrastruktur mellom Solvang-hagene, bl.a. strømnettet. SU er solidarisk ansvarlig med Oslokretsen for leieavtalen med Oslo kommune.

Fellesstyret for Solvang kolonihager

Fellesstyret for Solvang kolonihager har ansvar for å ivareta de fem kolonihageforeningenes felles anliggende, deres interesser og forpliktelser, slik felles årsmøte fastsetter. Samarbeidsutvalget er juridisk eier av felles infrastruktur etter vedtak i felles årsmøte.

Organisasjonskart for kolonihagene i Norge