Felles årsmøte

Årsmøtet er foreningen Solvang kolonihagers høyeste myndighet og er ansvarlig for avdelingenes felles anliggende. Årsmøtet gir mandat til fellesstyret som forbereder årsmøtene, ivaretar hagenes felles forpliktelser og iverksetter tiltak slik årsmøtet beslutter. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mai.

Hver avdeling velger én representant pr. 25. påbegynte parsell . Avdelingenes årsmøte skal velge representantene, minst halvparten skal sitte i avdelingsstyret. Avdelingsstyret kan supplere/erstatte representanter ved behov.

Frister for felles årsmøte

  • 12 uker (tre måneder) før årsmøtet: Fellesstyret skal kunngjøre årsmøtet og sende ut oversikt over frister.
  • 8 uker (to måneder) før årsmøtet: Frist for å sende inn forslag om endring av byggeforskriftene.
  • 6 uker før årsmøtet: Fellesstyret skal sende ut oversikt over innkomne forslag om endring av byggeforskriftene.
  • 4 uker (én måned) før årsmøtet: Frist for å sende inn andre forslag.
  • 2 uker før årsmøtet: Fellesstyret skal sende ut innkalling med sakspapirer.

Les mer om felles årsmøte i vedtektene.