Felles årsmøte

Informasjonen på denne siden er delvis utdatert som følge av at felles årsmøte har vedtatt å avvikle Samarbeidsutvalget og Felles årsmøte og erstatte dette med foreningen Solvang kolonihager.

Felles årsmøte er høyeste organ på Solvang, og avholdes vanligvis én gang i året innen utgangen av mai.

Årsmøtene og styrene i hver avdeling utpeker representanter. Antall parseller i avdelingene per 2018 gir følgende fordeling av representanter til felles årsmøte: Avdeling 1 har 5 representanter, avdeling 2 har 6 representanter, avdeling 3 har 7 representanter, avdeling 4 har 4 representanter og avdeling 5 har 2 representanter.

Felles årsmøte beslutter bl.a. byggeforskrifter, ordensregler m.m.