Fellesstyret for Solvang kolonihager

I 2019 ble det tidligere Samarbeidsutvalget for Solvang kolonihager erstattet med Fellesstyret for Solvang kolonihager.

Fellesstyret (FS) skal bidra til samarbeid og samhold mellom avdelingene i Solvang kolonihager. Fellesstyrets formål er å ivareta hagenes felles anliggender, deres interesser og forpliktelser, slik felles årsmøte fastsetter. SU skal representere avdelingene i det interne samarbeidet på Solvang, og overfor leverandører, offentlige myndigheter og i andre sammenhenger som angår Solvang som fellesskap.

Fellesstyret består av ett styremedlem fra hver avdeling. 

Les mer om fellesstyrets oppgaver i vedtektene.

Fellesstyret har e-postadresse susolvang@gmail.com.