Melde feil på vann og avløp

Vann

Feil på vannforsyning meldes styret i hver avdeling, som tar kontakt med SU dersom det er nødvendig.

Avløp

Avdeling 1: Styret har ansvar for avløpsnettet.

Avdeling 2 til 5: Avløp er i de fleste tilfeller den enkelte parsell-leiers ansvar. Ta kontakt med styret i den enkelte avdeling om du har spørsmål.