Melde feil om gjerder og porter

Gjerder og porter er fra mai 2018 den enkelte avdelings ansvar. Ta kontakt med styret i den aktuelle avdelingen.