Kategoriarkiv:Informasjon

Ny organisasjonsform for SU / Felles årsmøte

Felles årsmøte har vedtatt å erstatte SU / Felles årsmøte med foreningen Solvang kolonihager. Solvang består av fem selvstendige kolonihager, som hver og en er medlem av Norsk kolonihageforbund og tilsluttet Oslo krets av Norsk kolonihageforbund. Fram til 2003 hadde Solvang et eget fellesstyret og et representantskap. De fem avdelingene var underlagt fellesstyret og representantskapet. […]

Info om nye byggeforskrifter

23. mai 2019 ble det vedtatt helt nye byggeforskrifter for Solvang kolonihager. Mye fra de gamle byggeforskriftene er beholdt, men det er mange endringer. De nye byggeforskriftene Nye skjemaer Viktig: Dersom du planlegger å bygge på hytta di er det viktig at du setter deg godt inn i de nye forskriftene. Det er gjort svært […]

Fellesmøte for byggekomitéene

SU kaller inn alle byggekomitéene til fellesmøte med orientering om de nye byggeforsikriftene. Møtet er tirsdag 18. juni kl 18 på Huset i avdeling 1. Vi sikter på å være ferdige kl 20. Det er fint om minst to personer fra hver avdeling kan delta. Hvis flere vil komme er det helt i orden. De […]

Endre organisasjonsform for SU og Felles årsmøte

Ssamarbeidsutvalget for Solvang kolonihager (SU) foreslår at SU og Felles årsmøte erstattes av en ny forening for kolonihagene på Solvang. Dette er et forhåndsvarsel om en sak SU vil fremme for Felles årsmøte. Sakspapirer vil sendes ut til avdelingsstyrene i mai. Solvang består i dag av fem selvstendige kolonihager, som hver og en er medlem […]

Sisteutkast til reviderte byggeforskrifter

Byggeforskriftsoppryddingskomitéen har nå behandlet alle innspill som har kommet fra styrene, byggekomitéene og enkeltkolonister, og legger fram sisteutkast til reviderte byggeforskrifter. Paragrafnummereringen i innholdsfortegnelsen er feil (forskjøvet p.g.a. sletting av en paragraf). Det har kommet mange innspill til forskriftene. Mange av forslagene var motstridende, og komiteen har etter beste evne forsøkt å finne de beste […]

Andreutkast til reviderte byggeforskrifter

Samarbeidsutvalget har nedsatt en felles byggeforskriftsoppryddingskomité med én representant fra hver avdeling. Komitéen kom med førsteutkast til reviderte byggeforskrifter i september 2018 og legger nå fram et revidert andreutkast. Forslag til reviderte byggeforskrifter skal legges fram for felles årsmøte i mai 2019. Prosess fram til felles årsmøte i mai 2019 Byggeforskriftsoppryddingskomitén ble nedsatt av Samarbeidsutvalget […]

Alle hyttene har fått tildelt adresse og nytt postnummer

Det er tidligere sendt ut informasjon om at alle hyttene har fått gateadresser. Det har drøyd litt med å få avklart postnummer, men Posten har nå bestemt at hele Solvang får postnummer 0875 Oslo. D.v.s. at du fra neste sesong kan adressere aviser og lignende til: <navn> Solvang kolonihager <hyttenummer> 0875 OSLO for eksempel Kari […]

Informasjonsskriv om arbeidene på og ved Sogn transformatorstasjon

Informasjonsskriv fra Statnett

Alle hyttene får offisielle gateadresser

Oslo kommune er i ferd med å tildele adresser til alle bygninger i kommunen. Dette er et viktig tiltak for å sikre at blant annet ambulanser og brannbiler kan finne fram. Samarbeidsutvalget har bedt kommunen om å registrere hyttenumrene som gateadresser. Nummereringen vår er godt innarbeidet og er den enkleste måten å få gateadresser til […]