Kategoriarkiv:Informasjon

Sisteutkast til reviderte byggeforskrifter

Byggeforskriftsoppryddingskomitéen har nå behandlet alle innspill som har kommet fra styrene, byggekomitéene og enkeltkolonister, og legger fram sisteutkast til reviderte byggeforskrifter. Paragrafnummereringen i innholdsfortegnelsen er feil (forskjøvet p.g.a. sletting av en paragraf). Det har kommet mange innspill til forskriftene. Mange av forslagene var motstridende, og komiteen har etter beste evne forsøkt å finne de beste […]

Andreutkast til reviderte byggeforskrifter

Samarbeidsutvalget har nedsatt en felles byggeforskriftsoppryddingskomité med én representant fra hver avdeling. Komitéen kom med førsteutkast til reviderte byggeforskrifter i september 2018 og legger nå fram et revidert andreutkast. Forslag til reviderte byggeforskrifter skal legges fram for felles årsmøte i mai 2019. Prosess fram til felles årsmøte i mai 2019 Byggeforskriftsoppryddingskomitén ble nedsatt av Samarbeidsutvalget […]

Alle hyttene har fått tildelt adresse og nytt postnummer

Det er tidligere sendt ut informasjon om at alle hyttene har fått gateadresser. Det har drøyd litt med å få avklart postnummer, men Posten har nå bestemt at hele Solvang får postnummer 0875 Oslo. D.v.s. at du fra neste sesong kan adressere aviser og lignende til: <navn> Solvang kolonihager <hyttenummer> 0875 OSLO for eksempel Kari […]

Informasjonsskriv om arbeidene på og ved Sogn transformatorstasjon

Informasjonsskriv fra Statnett

Alle hyttene får offisielle gateadresser

Oslo kommune er i ferd med å tildele adresser til alle bygninger i kommunen. Dette er et viktig tiltak for å sikre at blant annet ambulanser og brannbiler kan finne fram. Samarbeidsutvalget har bedt kommunen om å registrere hyttenumrene som gateadresser. Nummereringen vår er godt innarbeidet og er den enkleste måten å få gateadresser til […]

Opprydding i byggeforskriftene

SU har nedsatt en komité som skal gå gjennom byggeforskriftene for Solvang for å rydde opp og gjøre forskriftene lettere å forstå og bruke. Har du innspill til komitéen? Fyll ut skjemaet nedenfor. Komiteen skal jobbe i 2018 og legge fram forslag til opprydding og endringer i 2019. Om byggeforskriftene Byggeforskriftene er det viktigste hjelpemiddelet […]

Strømutkopling mandag 9. april 2018

Strømrehabiliteringen på Solvang nærmer seg slutten. Det gjenstår noen få stolper, vi regner med at alt blir avsluttet i løpet av mai. Mandag 9. april blir strømmen koplet ut på morgenen/formiddagen for å bytte hovedstrømmålere. Hver hytte vil miste strøm i ca 30 minutter. Det kan lønne seg å ta en tur oppom mandag ettermiddag […]