Kategoriarkiv:Informasjon

Referat fra felles årsmøte 2020

Det var digitalt felles årsmøte i Solvang kolonihager 15. juni 2020. Fellesstyrets årsmelding og regnskapet for 2019 ble godkjent. Budsjettet for 2020 ble vedtatt som foreslått. Valgene ble gjort i henhold til innstillingen. De andre forslagene: Forslag 5a om pergola ble vedtatt. Det vil si at det nå er litt mer detaljerte regler for hvordan […]

Felles årsmøte 2020

Felles årsmøte 2020 er utsatt til 15. juni kl 18 og vil holdes digitalt. Deltakerene på felles årsmøte er valgt av årsmøtene eller styrene i avdelingene. Det er bare de som er valgt som kan delta på møtet. Hvis du ikke er valgt som representant må du sende innspill til styret i avdelingen din eller […]

Alle avdelingene på Solvang har meldt seg inn i den nye foreningen

Den nye foreningen Solvang kolonihager ble opprettet i mai for å erstatte det gamle Samarbeidsutvalget og Felles årsmøte. Det har nå vært årsmøter i alle fem avdelinger på Solvang. Alle har vedtatt å melde seg inn i den nye foreningen. Det vil si at det gamle Samarbeidsutvalget nå vil avvikles. Brønnøysundregistrene har allerede godkjent den […]

Foreningen Solvang kolonihager er godkjent av Brønnøysundregistrene

Foreningen Solvang kolonihager er blitt godkjent av Brønnsundregistrene og har fått organisasjonsnummer 822 921 272. Dette er en viktig hendelse: For første gang på nesten 20 år har vi en organisasjonsstruktur i tråd med myndighetenes krav.

Nye byggeskjemaer

Fellesstyret har i dag fastsatt nye skjemaer som skal brukes ved byggesøknader. Byggesøknaden er oppdatert med henvisning til paragrafer + et eget felt der søker må oppgi om det søkes om dispensasjon fra byggeforskriftene. Det er laget litt ulike skjemaer for avdeling 1-4 og avdeling 5. «Melding om vedlikehold» er fjernet. Det er ikke lenger […]

Ny organisasjonsform for SU / Felles årsmøte

Felles årsmøte har vedtatt å erstatte SU / Felles årsmøte med foreningen Solvang kolonihager. Solvang består av fem selvstendige kolonihager, som hver og en er medlem av Norsk kolonihageforbund og tilsluttet Oslo krets av Norsk kolonihageforbund. Fram til 2003 hadde Solvang et eget fellesstyret og et representantskap. De fem avdelingene var underlagt fellesstyret og representantskapet. […]

Info om nye byggeforskrifter

23. mai 2019 ble det vedtatt helt nye byggeforskrifter for Solvang kolonihager. Mye fra de gamle byggeforskriftene er beholdt, men det er mange endringer. De nye byggeforskriftene Nye skjemaer Viktig: Dersom du planlegger å bygge på hytta di er det viktig at du setter deg godt inn i de nye forskriftene. Det er gjort svært […]

Fellesmøte for byggekomitéene

SU kaller inn alle byggekomitéene til fellesmøte med orientering om de nye byggeforsikriftene. Møtet er tirsdag 18. juni kl 18 på Huset i avdeling 1. Vi sikter på å være ferdige kl 20. Det er fint om minst to personer fra hver avdeling kan delta. Hvis flere vil komme er det helt i orden. De […]

Endre organisasjonsform for SU og Felles årsmøte

Ssamarbeidsutvalget for Solvang kolonihager (SU) foreslår at SU og Felles årsmøte erstattes av en ny forening for kolonihagene på Solvang. Dette er et forhåndsvarsel om en sak SU vil fremme for Felles årsmøte. Sakspapirer vil sendes ut til avdelingsstyrene i mai. Solvang består i dag av fem selvstendige kolonihager, som hver og en er medlem […]