Kategoriarkiv:Informasjon

Alle avdelingene på Solvang har meldt seg inn i den nye foreningen

Den nye foreningen Solvang kolonihager ble opprettet i mai for å erstatte det gamle Samarbeidsutvalget og Felles årsmøte. Det har nå vært årsmøter i alle fem avdelinger på Solvang. Alle har vedtatt å melde seg inn i den nye foreningen. Det vil si at det gamle Samarbeidsutvalget nå vil avvikles. Brønnøysundregistrene har allerede godkjent den […]

Foreningen Solvang kolonihager er godkjent av Brønnøysundregistrene

Foreningen Solvang kolonihager er blitt godkjent av Brønnsundregistrene og har fått organisasjonsnummer 822 921 272. Dette er en viktig hendelse: For første gang på nesten 20 år har vi en organisasjonsstruktur i tråd med myndighetenes krav.

Nye byggeskjemaer

Fellesstyret har i dag fastsatt nye skjemaer som skal brukes ved byggesøknader. Byggesøknaden er oppdatert med henvisning til paragrafer + et eget felt der søker må oppgi om det søkes om dispensasjon fra byggeforskriftene. Det er laget litt ulike skjemaer for avdeling 1-4 og avdeling 5. «Melding om vedlikehold» er fjernet. Det er ikke lenger […]

Ny organisasjonsform for SU / Felles årsmøte

Felles årsmøte har vedtatt å erstatte SU / Felles årsmøte med foreningen Solvang kolonihager. Solvang består av fem selvstendige kolonihager, som hver og en er medlem av Norsk kolonihageforbund og tilsluttet Oslo krets av Norsk kolonihageforbund. Fram til 2003 hadde Solvang et eget fellesstyret og et representantskap. De fem avdelingene var underlagt fellesstyret og representantskapet. […]

Info om nye byggeforskrifter

23. mai 2019 ble det vedtatt helt nye byggeforskrifter for Solvang kolonihager. Mye fra de gamle byggeforskriftene er beholdt, men det er mange endringer. De nye byggeforskriftene Nye skjemaer Viktig: Dersom du planlegger å bygge på hytta di er det viktig at du setter deg godt inn i de nye forskriftene. Det er gjort svært […]

Fellesmøte for byggekomitéene

SU kaller inn alle byggekomitéene til fellesmøte med orientering om de nye byggeforsikriftene. Møtet er tirsdag 18. juni kl 18 på Huset i avdeling 1. Vi sikter på å være ferdige kl 20. Det er fint om minst to personer fra hver avdeling kan delta. Hvis flere vil komme er det helt i orden. De […]

Endre organisasjonsform for SU og Felles årsmøte

Ssamarbeidsutvalget for Solvang kolonihager (SU) foreslår at SU og Felles årsmøte erstattes av en ny forening for kolonihagene på Solvang. Dette er et forhåndsvarsel om en sak SU vil fremme for Felles årsmøte. Sakspapirer vil sendes ut til avdelingsstyrene i mai. Solvang består i dag av fem selvstendige kolonihager, som hver og en er medlem […]

Sisteutkast til reviderte byggeforskrifter

Byggeforskriftsoppryddingskomitéen har nå behandlet alle innspill som har kommet fra styrene, byggekomitéene og enkeltkolonister, og legger fram sisteutkast til reviderte byggeforskrifter. Paragrafnummereringen i innholdsfortegnelsen er feil (forskjøvet p.g.a. sletting av en paragraf). Det har kommet mange innspill til forskriftene. Mange av forslagene var motstridende, og komiteen har etter beste evne forsøkt å finne de beste […]

Andreutkast til reviderte byggeforskrifter

Samarbeidsutvalget har nedsatt en felles byggeforskriftsoppryddingskomité med én representant fra hver avdeling. Komitéen kom med førsteutkast til reviderte byggeforskrifter i september 2018 og legger nå fram et revidert andreutkast. Forslag til reviderte byggeforskrifter skal legges fram for felles årsmøte i mai 2019. Prosess fram til felles årsmøte i mai 2019 Byggeforskriftsoppryddingskomitén ble nedsatt av Samarbeidsutvalget […]