Kategoriarkiv:Informasjon

Endre organisasjonsform for SU og Felles årsmøte

Ssamarbeidsutvalget for Solvang kolonihager (SU) foreslår at SU og Felles årsmøte erstattes av en ny forening for kolonihagene på Solvang. Dette er et forhåndsvarsel om en sak SU vil fremme for Felles årsmøte. Sakspapirer vil sendes ut til avdelingsstyrene i mai. Solvang består i dag av fem selvstendige kolonihager, som hver og en er medlem […]

Sisteutkast til reviderte byggeforskrifter

Byggeforskriftsoppryddingskomitéen har nå behandlet alle innspill som har kommet fra styrene, byggekomitéene og enkeltkolonister, og legger fram sisteutkast til reviderte byggeforskrifter. Det har kommet mange innspill til forskriftene. Mange av forslagene var motstridende, og komiteen har etter beste evne forsøkt å finne de beste formuleringene og løsningene. I tillegg har SU hatt møte med Plan- […]

Andreutkast til reviderte byggeforskrifter

Samarbeidsutvalget har nedsatt en felles byggeforskriftsoppryddingskomité med én representant fra hver avdeling. Komitéen kom med førsteutkast til reviderte byggeforskrifter i september 2018 og legger nå fram et revidert andreutkast. Forslag til reviderte byggeforskrifter skal legges fram for felles årsmøte i mai 2019. Prosess fram til felles årsmøte i mai 2019 Byggeforskriftsoppryddingskomitén ble nedsatt av Samarbeidsutvalget […]

Alle hyttene har fått tildelt adresse og nytt postnummer

Det er tidligere sendt ut informasjon om at alle hyttene har fått gateadresser. Det har drøyd litt med å få avklart postnummer, men Posten har nå bestemt at hele Solvang får postnummer 0875 Oslo. D.v.s. at du fra neste sesong kan adressere aviser og lignende til: <navn> Solvang kolonihager <hyttenummer> 0875 OSLO for eksempel Kari […]

Informasjonsskriv om arbeidene på og ved Sogn transformatorstasjon

Informasjonsskriv fra Statnett

Alle hyttene får offisielle gateadresser

Oslo kommune er i ferd med å tildele adresser til alle bygninger i kommunen. Dette er et viktig tiltak for å sikre at blant annet ambulanser og brannbiler kan finne fram. Samarbeidsutvalget har bedt kommunen om å registrere hyttenumrene som gateadresser. Nummereringen vår er godt innarbeidet og er den enkleste måten å få gateadresser til […]

Opprydding i byggeforskriftene

SU har nedsatt en komité som skal gå gjennom byggeforskriftene for Solvang for å rydde opp og gjøre forskriftene lettere å forstå og bruke. Har du innspill til komitéen? Fyll ut skjemaet nedenfor. Komiteen skal jobbe i 2018 og legge fram forslag til opprydding og endringer i 2019. Om byggeforskriftene Byggeforskriftene er det viktigste hjelpemiddelet […]

Strømutkopling mandag 9. april 2018

Strømrehabiliteringen på Solvang nærmer seg slutten. Det gjenstår noen få stolper, vi regner med at alt blir avsluttet i løpet av mai. Mandag 9. april blir strømmen koplet ut på morgenen/formiddagen for å bytte hovedstrømmålere. Hver hytte vil miste strøm i ca 30 minutter. Det kan lønne seg å ta en tur oppom mandag ettermiddag […]