Kategoriarkiv:Felles årsmøte

Frister Felles årsmøte 2019

Felles årsmøte blir torsdag 23. mai 2019 på avdeling 1. De to viktigste sakene på møtet blir: Reviderte byggeforskrifter. SU nedsatte i 2018 en komité for å gjøre en helhetlig revisjon av forskriftene. Målet er å gjøre forskriftene enklere å forstå og bruke for kolonistene, avdelingsstyrene og byggekomitéene. Forslag til reviderte forskrifter har blitt sendt […]

Felles årsmøte 2018

Felles årsmøte holdes torsdag 24. mai 2018 kl. 18.00 på Huset på avd. 5. Forslagsfrist for avdelingene var 18.04.2018. Sakliste Åpning og konstituering Valg av dirigent(er), referent(er), tellekorps og to til å undertegne protokollen Samarbeidsutvalgets årsberetning Årsregnskap med revisors beretning Innkomne forslag Helhetlig revisjon av forskrifer for Solvang kolonihager Strømrehabiliteringsprosjektet: Disponering av overskuddsmidler Ansvar for […]