Skjemaer for bygging og vedlikehold

Samarbeidsutvalget fastsatte nye skjemaer i juni 2018. Gamle Word-skjema skal ikke brukes mer. Fra 2019 er det ikke lenger meldeplikt for vedlikehold, og skjemaet «Melding om vedlikehold er derfor fjernet.


For styrene/byggekomitéene (søker skal IKKE fylle ut dette skjemaet):


Gamle skjema (skal ikke brukes mer, blir liggende ute for referanse en stund)