Spesielle bestemmelser for hyttene på avdeling 5

§ 37 Bygningsdeler

Fullt utbygget hytte består av:

BygningsdelMaksimalmålMaksimalarealPaneltype
Originalhytte*7,0 m × 4,0 m28,0 m²Skråskåret liggende
Veranda*2,0 m × 3,7 m7,4 m²Skråskåret liggende
BodSe nedenfor4,2 m²Stående eller liggende
KjellernedgangSe ovenfor Stående eller liggende

* Alle hytter på avd 5 skal ha sammenbygd veranda og hytte.

Noen vanlige kombinasjoner av bygningsdelene:

Bod kan bare unntaksvis plasseres på forsiden av hytta, se § 42.

Se også § 22 Mål.

§ 38 Panel

På originalhytte med veranda skal det være liggende skråskåret panel (weatherboard), 148 mm bred. På bod og kjellernedgang kan man velge mellom:

  1. Liggende skråskåret panel (weatherboard), 148 mm bred.
  2. Stående panel med lister over skjøtene eller over-/underligger med maks. 75 mm bredde på overliggerne.

Panel skal males eller beises.

Tverrsnitt type a)Tverrsnitt type b)

§ 39 Hjørnekasser

Hjørnekasser er valgfritt.

§ 40 Vindskier, tak og takutspring

Takutspring skal normalt være ca 20-30 cm.

§ 41 Veranda

Verandadelen av hytta kan være åpen eller ha vinduer. Dersom det er vinduer, skal det være vinduer rundt hele verandaen og de skal ha samme høyde og vertikal plassering. Det er valgfritt om døra har glass lik vinduene eller er uten glass.

Brystningen i veranda skal være minst 70 cm. Verandataket kan høyest legges fra ytterveggens toppsvill og innvendig høyde skal maksimum være inntil 190 cm i forkant.

Det er tillatt med takskjegg over inngangsdøren for å beskytte denne. Takskjegget skal ikke gå lenger ut fra verandaveggen enn 70 cm, og ikke mer enn 10 cm ut fra dørens karmer. Takskjegget skal forankres i veggen med skråstilte støtter.

§ 42 Bod

Bod skal bygges bak hytta med maksimal utvendig grunnflate på 4,2 m². Yttermålene kan varieres mellom 1,10 m × 3,8 m og 1,4 m × 3,0 m. Dersom det er nødvendig på grunn av terreng eller grense, kan boden bygges på forsiden av hytta i flukt med verandaen.

Taket på boden skal følge fallet på originalhyttas tak, og må legges fra hyttas toppsvill. Maksimum innvendig høyde på langvegg/bakvegg skal være 190 cm.

Det kan settes inn én boddør.

§ 43 Vinduer

Standard vindusmål:

td>Plassering

PlasseringTypeStørrelse (bredde×høyde i cm)
AKortvegg (soverom/kjk)Enfags side-/topphengslet50 × 80
BLangvegg (kjøkken)Tofags side-/topphengslet90 × 80
DKortvegg (stue)Tofags side-/topphengslet170 × 100
EBod (kortvegg)Enfags hengslet el. fastkarm50 × 50/70/80
FKjellerHengslet el. fastkarm50/100 × 50
GGlassverandaValgfrittMå tilpasses

Sprosser er valgfritt.

Vindusplassering originalhytta.Vindusplassering med bod.
Kjellernedgang er ikke vist,
denne skal ikke ha vinduer
annet enn evt. et lite i dør.