Hyttene på Solvang

Da Solvang Kolonihager ble anlagt i begynnelsen av 30-årene ble det bestemt at hyttene skulle være ens. Det ble tegnet noen forskjellige størrelser, men utvendig panel og vinduer skulle være like i alle 4 avdelinger.

Tegningene av «Standard hytte» avdelingene 1-2-3-4, er en kopi av de første godkjente tegningene for den mest brukte opprinnelige hyttetypen.

I midten av 50 årene ble Frogner Kolonihage nedlagt og kolonistene på Frogner fikk tilbud om å flytte til Solvang Kolonihager. Det ble utarbeidet tegninger til en ny hyttetype som var like stor i beboelsesareal som de vanlige hyttene på Solvang, inklusive soverom (28 kvm). I tillegg ble verandaen bygget sammen med hytta. Se tegning av «Standard hytte» avdeling 5.

I henhold til leieavtalen med Oslo kommune, har Oslo Krets av Norsk Kolonihageforbund ansvaret for at alle hyttene med eventuelle tilbygg er i samsvar med de av Oslo kommune, ved Plan- og bygningsetaten fastsatte regler.

Oslo Krets av Norsk Kolonihageforbund har gitt det enkelte avdelingsstyre ansvaret for å behandle/godkjenne de enkelte byggesaker innen sin avdeling og kontrollere at de fastsatte regler følges og overholdes av det enkelte medlem.

For at det ikke skal bli forskjellig behandling av byggesaker i de enkelte avdelinger, har Felles årsmøte ved Samarbeidsutvalget utarbeidet dette heftet.

Etter noen få år ble det søkt om å få bygge til et ekstra soverom. Det ble også søkt om å bygge en åpen veranda og en redskapsbod/privet. Søknadene ble godkjent. Ansvaret for at det ble bygget i henhold til de godkjente tegninger og regler, ble igjen overlatt til de tillitsvalgte på Solvang.

Etter hvert ble det godkjent ytterligere endringer, men det er viktig å merke seg at på Solvang, uansett avdeling, er det satt en maksimal byggegrense på 40 m² grunnflate.

Hvordan selve hytta innredes med skillevegger eller lignende, står det enkelte medlem fritt. Hyttas yttervegg mot veranda kan ikke fjernes.

Total utbygget areal består av hytte, tilbygg, veranda og bod i avd. 1-4.
Total utbygget hytte på avd. 5 består av hytte, veranda og bod.