Forfatterarkiv: Erik Bolstad

Info om nye byggeforskrifter

23. mai 2019 ble det vedtatt helt nye byggeforskrifter for Solvang kolonihager. Mye fra de gamle byggeforskriftene er beholdt, men det er mange endringer. De nye byggeforskriftene Nye skjemaer Viktig: Dersom du planlegger å bygge på hytta di er det viktig at du setter deg godt inn i de nye forskriftene. Det er gjort svært […]

Fellesmøte for byggekomitéene

SU kaller inn alle byggekomitéene til fellesmøte med orientering om de nye byggeforsikriftene. Møtet er tirsdag 18. juni kl 18 på Huset i avdeling 1. Vi sikter på å være ferdige kl 20. Det er fint om minst to personer fra hver avdeling kan delta. Hvis flere vil komme er det helt i orden. De […]

Felles årsmøte 2019

Felles årsmøte holdes torsdag 23. mai 2019 kl. 18 på Huset på avd. 1. Det blir servert pizza fra kl 17.30. Forslagsfrist for avdelingene var 22.04.2018. Utkast til reviderte byggeforskrifter (obs! feil paragrafnummerering i innholdsfortegnelsen). Sakliste Åpning og konstituering Valg av dirigent(er), referent(er), tellekorps og to til å undertegne protokollen Samarbeidsutvalgets årsberetning Årsregnskap med revisors […]

Endre organisasjonsform for SU og Felles årsmøte

Ssamarbeidsutvalget for Solvang kolonihager (SU) foreslår at SU og Felles årsmøte erstattes av en ny forening for kolonihagene på Solvang. Dette er et forhåndsvarsel om en sak SU vil fremme for Felles årsmøte. Sakspapirer vil sendes ut til avdelingsstyrene i mai. Solvang består i dag av fem selvstendige kolonihager, som hver og en er medlem […]

Sisteutkast til reviderte byggeforskrifter

Byggeforskriftsoppryddingskomitéen har nå behandlet alle innspill som har kommet fra styrene, byggekomitéene og enkeltkolonister, og legger fram sisteutkast til reviderte byggeforskrifter. Paragrafnummereringen i innholdsfortegnelsen er feil (forskjøvet p.g.a. sletting av en paragraf). Det har kommet mange innspill til forskriftene. Mange av forslagene var motstridende, og komiteen har etter beste evne forsøkt å finne de beste […]

Andreutkast til reviderte byggeforskrifter

Samarbeidsutvalget har nedsatt en felles byggeforskriftsoppryddingskomité med én representant fra hver avdeling. Komitéen kom med førsteutkast til reviderte byggeforskrifter i september 2018 og legger nå fram et revidert andreutkast. Forslag til reviderte byggeforskrifter skal legges fram for felles årsmøte i mai 2019. Prosess fram til felles årsmøte i mai 2019 Byggeforskriftsoppryddingskomitén ble nedsatt av Samarbeidsutvalget […]

Frister Felles årsmøte 2019

Felles årsmøte blir torsdag 23. mai 2019 på avdeling 1. De to viktigste sakene på møtet blir: Reviderte byggeforskrifter. SU nedsatte i 2018 en komité for å gjøre en helhetlig revisjon av forskriftene. Målet er å gjøre forskriftene enklere å forstå og bruke for kolonistene, avdelingsstyrene og byggekomitéene. Forslag til reviderte forskrifter har blitt sendt […]

Førsteutkast til reviderte byggeforskrifter

Samarbeidsutvalget har nedsatt en felles byggeforskriftsoppryddingskomité med én representant fra hver avdeling. Komitéen skal utarbeide forslag til reviderte byggeforskrifter som skal legges fram for felles årsmøte i mai 2019. Byggeforskriftsoppryddingskomitén har nå kommet med et førsteutkast til reviderte byggeforskrifter for Solvang. Komitéen ønsker tilbakemeldinger og innspill fra byggekomitéene, avdelingsstyrene og kolonistene på Solvang: Er det […]

Alle hyttene har fått tildelt adresse og nytt postnummer

Det er tidligere sendt ut informasjon om at alle hyttene har fått gateadresser. Det har drøyd litt med å få avklart postnummer, men Posten har nå bestemt at hele Solvang får postnummer 0875 Oslo. D.v.s. at du fra neste sesong kan adressere aviser og lignende til: <navn> Solvang kolonihager <hyttenummer> 0875 OSLO for eksempel Kari […]