Forfatterarkiv: Erik Bolstad

Andreutkast til reviderte byggeforskrifter

Samarbeidsutvalget har nedsatt en felles byggeforskriftsoppryddingskomité med én representant fra hver avdeling. Komitéen kom med førsteutkast til reviderte byggeforskrifter i september 2018 og legger nå fram et revidert andreutkast. Forslag til reviderte byggeforskrifter skal legges fram for felles årsmøte i mai 2019. Prosess fram til felles årsmøte i mai 2019 Byggeforskriftsoppryddingskomitén ble nedsatt av Samarbeidsutvalget […]

Frister Felles årsmøte 2019

Felles årsmøte blir torsdag 23. mai 2019 på avdeling 1. De to viktigste sakene på møtet blir: Reviderte byggeforskrifter. SU nedsatte i 2018 en komité for å gjøre en helhetlig revisjon av forskriftene. Målet er å gjøre forskriftene enklere å forstå og bruke for kolonistene, avdelingsstyrene og byggekomitéene. Forslag til reviderte forskrifter har blitt sendt […]

Førsteutkast til reviderte byggeforskrifter

Samarbeidsutvalget har nedsatt en felles byggeforskriftsoppryddingskomité med én representant fra hver avdeling. Komitéen skal utarbeide forslag til reviderte byggeforskrifter som skal legges fram for felles årsmøte i mai 2019. Byggeforskriftsoppryddingskomitén har nå kommet med et førsteutkast til reviderte byggeforskrifter for Solvang. Komitéen ønsker tilbakemeldinger og innspill fra byggekomitéene, avdelingsstyrene og kolonistene på Solvang: Er det […]

Alle hyttene har fått tildelt adresse og nytt postnummer

Det er tidligere sendt ut informasjon om at alle hyttene har fått gateadresser. Det har drøyd litt med å få avklart postnummer, men Posten har nå bestemt at hele Solvang får postnummer 0875 Oslo. D.v.s. at du fra neste sesong kan adressere aviser og lignende til: <navn> Solvang kolonihager <hyttenummer> 0875 OSLO for eksempel Kari […]

Informasjonsskriv om arbeidene på og ved Sogn transformatorstasjon

Informasjonsskriv fra Statnett

Alle hyttene får offisielle gateadresser

Oslo kommune er i ferd med å tildele adresser til alle bygninger i kommunen. Dette er et viktig tiltak for å sikre at blant annet ambulanser og brannbiler kan finne fram. Samarbeidsutvalget har bedt kommunen om å registrere hyttenumrene som gateadresser. Nummereringen vår er godt innarbeidet og er den enkleste måten å få gateadresser til […]

Opprydding i byggeforskriftene

SU har nedsatt en komité som skal gå gjennom byggeforskriftene for Solvang for å rydde opp og gjøre forskriftene lettere å forstå og bruke. Har du innspill til komitéen? Fyll ut skjemaet nedenfor. Komiteen skal jobbe i 2018 og legge fram forslag til opprydding og endringer i 2019. Om byggeforskriftene Byggeforskriftene er det viktigste hjelpemiddelet […]

Strømutkopling mandag 9. april 2018

Strømrehabiliteringen på Solvang nærmer seg slutten. Det gjenstår noen få stolper, vi regner med at alt blir avsluttet i løpet av mai. Mandag 9. april blir strømmen koplet ut på morgenen/formiddagen for å bytte hovedstrømmålere. Hver hytte vil miste strøm i ca 30 minutter. Det kan lønne seg å ta en tur oppom mandag ettermiddag […]

Felles årsmøte 2018

Felles årsmøte holdes torsdag 24. mai 2018 kl. 18.00 på Huset på avd. 5. Forslagsfrist for avdelingene var 18.04.2018. Sakliste Åpning og konstituering Valg av dirigent(er), referent(er), tellekorps og to til å undertegne protokollen Samarbeidsutvalgets årsberetning Årsregnskap med revisors beretning Innkomne forslag Helhetlig revisjon av forskrifer for Solvang kolonihager Strømrehabiliteringsprosjektet: Disponering av overskuddsmidler Ansvar for […]