Forfatterarkiv: Erik Bolstad

Felles årsmøte 2021

Referat fra felles årsmøte 20.mai 2021.

Retting i byggeforskriftene

Fellesstyret har gjort to rettinger i byggeforskriftene: Mål for vindu kortvegg stue avdeling 5 var oppgitt til 170×80 cm. Det riktige er 170×100 cm. Det stod «Samarbeidsutvalget» flere steder i byggeforskriftene. Dette er endret til «fellesstyret». Samarbeidsutvalget ble avviklet i 2019 og erstattet av fellesstyret. Det er felles årsmøte som vedtar endring av byggeforskriftene. Fellessstyret […]

Felles årsmøte 2021

Felles årsmøte skal være 26. mai 2021 på avdeling 2. Tidsplan og frister for felles årsmøte 2021 26. februar 2021 – fellesstyret kunngjør felles årsmøte (siste frist) 15. mars 2021 – siste frist for avdelingene til å sende forslag om endring av byggeforskriftene 12. april 2021 –fellesstyret sender ut forslagene om endring av byggeforskriftene 19. […]

Møteplan for fellesstyret 2020–2021

Møteplan for fellesstyret: 18. august 2020 15. september 2020 13. oktober 2020 17. november 2020 15. desember 2020 12. januar 2021 16. februar 2021 16. mars 2021 20. april 2021 Felles årsmøte skal være 26. mai 2021 på avdeling 2. Tidsplan og frister for felles årsmøte 2021 26. februar 2021 – fellesstyret kunngjør felles årsmøte […]

Referat fra felles årsmøte 2020

Det var digitalt felles årsmøte i Solvang kolonihager 15. juni 2020. Fellesstyrets årsmelding og regnskapet for 2019 ble godkjent. Budsjettet for 2020 ble vedtatt som foreslått. Valgene ble gjort i henhold til innstillingen. De andre forslagene: Forslag 5a om pergola ble vedtatt. Det vil si at det nå er litt mer detaljerte regler for hvordan […]

Felles årsmøte 2020

Felles årsmøte 2020 er utsatt til 15. juni kl 18 og vil holdes digitalt. Deltakerene på felles årsmøte er valgt av årsmøtene eller styrene i avdelingene. Det er bare de som er valgt som kan delta på møtet. Hvis du ikke er valgt som representant må du sende innspill til styret i avdelingen din eller […]

Alle avdelingene på Solvang har meldt seg inn i den nye foreningen

Den nye foreningen Solvang kolonihager ble opprettet i mai for å erstatte det gamle Samarbeidsutvalget og Felles årsmøte. Det har nå vært årsmøter i alle fem avdelinger på Solvang. Alle har vedtatt å melde seg inn i den nye foreningen. Det vil si at det gamle Samarbeidsutvalget nå vil avvikles. Brønnøysundregistrene har allerede godkjent den […]

Foreningen Solvang kolonihager er godkjent av Brønnøysundregistrene

Foreningen Solvang kolonihager er blitt godkjent av Brønnsundregistrene og har fått organisasjonsnummer 822 921 272. Dette er en viktig hendelse: For første gang på nesten 20 år har vi en organisasjonsstruktur i tråd med myndighetenes krav.

Nye byggeskjemaer

Fellesstyret har i dag fastsatt nye skjemaer som skal brukes ved byggesøknader. Byggesøknaden er oppdatert med henvisning til paragrafer + et eget felt der søker må oppgi om det søkes om dispensasjon fra byggeforskriftene. Det er laget litt ulike skjemaer for avdeling 1-4 og avdeling 5. «Melding om vedlikehold» er fjernet. Det er ikke lenger […]

Ny organisasjonsform for SU / Felles årsmøte

Felles årsmøte har vedtatt å erstatte SU / Felles årsmøte med foreningen Solvang kolonihager. Solvang består av fem selvstendige kolonihager, som hver og en er medlem av Norsk kolonihageforbund og tilsluttet Oslo krets av Norsk kolonihageforbund. Fram til 2003 hadde Solvang et eget fellesstyret og et representantskap. De fem avdelingene var underlagt fellesstyret og representantskapet. […]