Retting i byggeforskriftene

Fellesstyret har gjort to rettinger i byggeforskriftene:

  • Mål for vindu kortvegg stue avdeling 5 var oppgitt til 170×80 cm. Det riktige er 170×100 cm.
  • Det stod «Samarbeidsutvalget» flere steder i byggeforskriftene. Dette er endret til «fellesstyret». Samarbeidsutvalget ble avviklet i 2019 og erstattet av fellesstyret.

Det er felles årsmøte som vedtar endring av byggeforskriftene. Fellessstyret har likevel gjort disse to rettingene fordi de er helt ukontroversielle og fordi vi vurderer at det er best å rette feil så fort som mulig.