Referat fra felles årsmøte 2020

Det var digitalt felles årsmøte i Solvang kolonihager 15. juni 2020.

Fellesstyrets årsmelding og regnskapet for 2019 ble godkjent. Budsjettet for 2020 ble vedtatt som foreslått. Valgene ble gjort i henhold til innstillingen.

De andre forslagene:

  • Forslag 5a om pergola ble vedtatt. Det vil si at det nå er litt mer detaljerte regler for hvordan pergolaene skal se ut.
  • Forslag 5b. Forslaget fra fellesstyret ble vedtatt. D.v.s. at det er presisert to steder at hyttene ikke kan overstige 40 kvadratmeter.
  • Forslag 5c om nye byggetegninger ble vedtatt. Det vil si at fellesstyret kommer til å nedsette et utvalg som skal arbeide fram nye byggetegninger. De nye tegningene blir lagt fram for felles årsmøte i 2021.
  • Forslag 5d om tidspunkt for klipping av hekk. Avdeling 4s forslag ble vedtatt, det vil si at tidspunkt for når hekkene senest skal være klippet første gang blir flyttet fra Sankthans til 15. juli.
  • Forslag 5e om hønsehold. Fellesstyrets forslag ble vedtatt. Det vil si at det nå er mer detaljerte regler for hønsehold, og at anbefalt størrelse for burene er økt.
  • Forslag 5f om flere parseller på Solvang ble vedtatt. Det vil si at avdelingene blir sterkt oppfordret til å finne plass til flere parseller, og at fellesstyret skal inngå felles kontrakt med entreprenør om å lage grunnmurer.