Møteplan for fellesstyret 2020–2021

Møteplan for fellesstyret:

 • 18. august 2020
 • 15. september 2020
 • 13. oktober 2020
 • 17. november 2020
 • 15. desember 2020
 • 12. januar 2021
 • 16. februar 2021
 • 16. mars 2021
 • 20. april 2021

Felles årsmøte skal være 26. mai 2021 på avdeling 2.

Tidsplan og frister for felles årsmøte 2021

 • 26. februar 2021 – fellesstyret kunngjør felles årsmøte (siste frist)
 • 15. mars 2021 – siste frist for avdelingene til å sende forslag om endring av byggeforskriftene
 • 12. april 2021 –fellesstyret sender ut forslagene om endring av byggeforskriftene
 • 19. april 2020 – siste frist for avdelingene til å sende inn andre forslag til felles årsmøte
 • 12. mai 2021 – fellesstyret sender ut sakspapirer til felles årsmøte
 • 26. mai 2021 – felles årsmøte