Felles årsmøte 2020

Felles årsmøte 2020 er utsatt til 15. juni kl 18 og vil holdes digitalt.

Deltakerene på felles årsmøte er valgt av årsmøtene eller styrene i avdelingene. Det er bare de som er valgt som kan delta på møtet. Hvis du ikke er valgt som representant må du sende innspill til styret i avdelingen din eller en av de valgte årsmøterepresentantene.

Vi kommer til å bruke Zoom for å avholde det digitale årsmøtet, se side 2 i årsmøtepapirene for instrukser. Les meldingene i god tid før møtet.

Møtet holdes på https://us02web.zoom.us/j/9526552102