Felles årsmøte 2021

Felles årsmøte skal være 26. mai 2021 på avdeling 2.

Tidsplan og frister for felles årsmøte 2021

  • 26. februar 2021 – fellesstyret kunngjør felles årsmøte (siste frist)
  • 15. mars 2021 – siste frist for avdelingene til å sende forslag om endring av byggeforskriftene
  • 12. april 2021 –fellesstyret sender ut forslagene om endring av byggeforskriftene
  • 19. april 2020 – siste frist for avdelingene til å sende inn andre forslag til felles årsmøte
  • 12. mai 2021 – fellesstyret sender ut sakspapirer til felles årsmøte
  • 26. mai 2021 – felles årsmøte