Nye byggeskjemaer

Fellesstyret har i dag fastsatt nye skjemaer som skal brukes ved byggesøknader.

Byggesøknaden er oppdatert med henvisning til paragrafer + et eget felt der søker må oppgi om det søkes om dispensasjon fra byggeforskriftene. Det er laget litt ulike skjemaer for avdeling 1-4 og avdeling 5.

«Melding om vedlikehold» er fjernet. Det er ikke lenger meldeplikt for vedlikehold.

Nye byggesøknader skal bruke de nye skjemaene. Gamle papirutskrifter må kastes. Byggekomitéene skal ikke behandle søknader som er levert på gamle skjemaer etter 1. juli 2019.

Det er viktig at ingen av avdelingene lager lenker direkte til PDF-utgavene av skjemaene. Alle lenker skal peke til https://www.solvangregler.no/bygg/skjemaer/ eller https://www.solvangregler.no/