Info om nye byggeforskrifter

23. mai 2019 ble det vedtatt helt nye byggeforskrifter for Solvang kolonihager. Mye fra de gamle byggeforskriftene er beholdt, men det er mange endringer.

Viktig: Dersom du planlegger å bygge på hytta di er det viktig at du setter deg godt inn i de nye forskriftene. Det er gjort svært omfattende endringer, ikke gå ut i fra at «alt er som det alltid har vært».

Arbeidet med revisjonen av byggeforskriftene har vært omfattende: