Frister Felles årsmøte 2019

Felles årsmøte blir torsdag 23. mai 2019 på avdeling 1.

De to viktigste sakene på møtet blir:

  1. Reviderte byggeforskrifter. SU nedsatte i 2018 en komité for å gjøre en helhetlig revisjon av forskriftene. Målet er å gjøre forskriftene enklere å forstå og bruke for kolonistene, avdelingsstyrene og byggekomitéene. Forslag til reviderte forskrifter har blitt sendt på høring én gang, og vil bli sendt ut for ytterligere innspill cirka 13. februar.
  2. Framtidig organisasjonsform for Felles årsmøte og SU. SU har i dag ikke eget organisasjonsnummer, fordi Brønnøysundregistrene mener at forskriftene ikke gir grunnlag for å registrere SU som en egen organisasjon. SU er imidlertid eier av strømnettet og står for innkreving av blant annet vannavgift, strøm og festeavgift; og er avhengig av å ha et eget organisasjonsnummer for å utføre disse oppgavene på en lovlig måte. SU vil legge fram forslag til en ny organisasjonsform for å imøtekomme disse behovene.

Frister fram mot Felles årsmøte

  • Cirka 13. februar: SU sender ut forslag til nye byggeforskrifter for Solvang kolonihager.
  • 23. mars: Frist for avdelingene til å sende inn forslag om endring av byggeforskriftene.
  • Senest 11. april: SU sender ut revidert forslag til byggeforskrifter der det er tatt stilling til forslagene fra avdelingene.
  • 23. april: Frist for avdelingene til å sende inn andre forslag til Felles årsmøte. Dette kan for eksempel være forslag om endring av ordensreglene. Enkeltkolonister kan ikke sende forslag til felles årsmøte. Dersom en enkeltkolonist eller byggekomité ønsker å sende forslag må dette sendes styret i avdelingen. Dersom styret er enig i forslaget kan de fremme det for felles årsmøte.
  • 23. april: Siste frist for avdelingene til å sende endringsforslag til nye byggeforskrifter. Enkeltkolonister kan ikke sende forslag til felles årsmøte. Dersom en enkeltkolonist eller byggekomité ønsker å sende forslag må dette sendes styret i avdelingen. Dersom styret er enig i forslaget kan de fremme det for felles årsmøte.
  • Senest 9. mai: SU sender ut samlede sakspapirer til Felles årsmøte
  • 23. mai: Felles årsmøte