Fellesmøte for byggekomitéene

Møtet er på avdeling 1

SU kaller inn alle byggekomitéene til fellesmøte med orientering om de nye byggeforsikriftene.

Møtet er tirsdag 18. juni kl 18 på Huset i avdeling 1.
Vi sikter på å være ferdige kl 20.

Det er fint om minst to personer fra hver avdeling kan delta. Hvis flere vil komme er det helt i orden. De fleste fra byggeforskriftsoppryddingskomitéen vil delta på møtet og vil kunne svare på spørsmål og kommentarer.

Vi skal ikke diskutere selve innholdet i byggeforskriftene denne gangen – hvis noen er uenige i noe av det som blir vedtatt på Felles årsmøte 23. mai må de fremme forslag om endringer for årsmøtet neste år.

Vi skal derimot snakke om hva som er nytt i forskriftene, svare på spørsmål og gjerne også om hvordan vi håndterer byggesaker på de enkelte avdelingene. Hvis dere har én eller to konkrete saker dere har lyst til å ta opp med de andre byggekomitéene forsøker vi å få tid til det på slutten av møtet.

Vel møtt!

Erik Bolstad, leder for Samarbeidsutvalget for Solvang kolonihager