Felles årsmøte 2019

Felles årsmøte holdes torsdag 23. mai 2019 kl. 18 på Huset på avd. 1. Det blir servert pizza fra kl 17.30.

Møtet er på avdeling 1.

Forslagsfrist for avdelingene var 22.04.2018.

Utkast til reviderte byggeforskrifter (obs! feil paragrafnummerering i innholdsfortegnelsen).

Sakliste

 1. Åpning og konstituering
 2. Valg av dirigent(er), referent(er), tellekorps og to til å undertegne protokollen
 3. Samarbeidsutvalgets årsberetning
 4. Årsregnskap med revisors beretning
 5. Innkomne forslag
  1. Nye byggeforskrifter
  2. Endring av forskrifter for Solvang kolonihager
  3. Ny organisasjonsform for Solvang kolonihager
 6. Budsjett
 7. Fastsettelse av honorarer
 8. Valg av to revisorer, samt godkjenning av regnskapsfører

Dersom årsmøtet fatter vedtak om å erstatte felles årsmøte / samarbeidsutvalget med ny organisasjonsform avholdes det konstituerende møte for foreningen Solvang kolonihager umiddelbart etter felles årsmøte.