Endre organisasjonsform for SU og Felles årsmøte

Ssamarbeidsutvalget for Solvang kolonihager (SU) foreslår at SU og Felles årsmøte erstattes av en ny forening for kolonihagene på Solvang.

Dette er et forhåndsvarsel om en sak SU vil fremme for Felles årsmøte. Sakspapirer vil sendes ut til avdelingsstyrene i mai.

Solvang består i dag av fem selvstendige kolonihager, som hver og en er medlem av Norsk kolonihageforbund og tilsluttet Oslo krets av Norsk kolonihageforbund.

Fram til 2003 hadde Solvang et eget fellesstyret og et representantskap. De fem avdelingene var underlagt fellesstyret og representantskapet. I 2003 ble fellesstyret og representantskapet erstattet av samarbeidsutvalget og felles årsmøte.

SU må være en registrert organisasjon

Brønnøysundregistrene har ikke villet registrere SU eller felles årsmøte som en egen organisasjon. Organisasjonsstrukturen på Solvang er unik, og passer ikke inn i vanlig organisasjonsjus. Dette har ført til at SU ikke har hatt eget organisasjonsnummer, til tross for at SU har ansvar for drift av et stort strømnett, innkreving av offentlige avgifter og har millionomsetning. Det er svært upraktisk å ikke ha et eget organisasjonsnummer.

I 2018 ble det vedtatt nye forskrifter for Solvang kolonihager, i håp om at Brønnøysundregistrene da ville gi oss et organisasjonsnummer. Det skjedde ikke: De mener fortsatt at organisasjonsstrukturen på Solvang ikke passer inn i vanlig regelverk for organisasjoner.

SU har derfor bedt om bistand fra «kolonihageadvokat» Henrik Jensen i Advokatfirmaet Legalis til å utarbeide vedtekter som er i samsvar med vanlig organisasjonsregler og som kan aksepteres av Brønnøysundregistrene. Dette fører til at vi må opprette en ny organisasjon, foreningen Solvang kolonihager.

Få konsekvenser av endret organisasjonsform

SU foreslår at foreningen Solvang kolonihager får nøyaktig samme ansvarsområder som SU og felles årsmøte har i dag:

  • Fastsetting av felles byggeforskrifter og ordensregler.
  • Drift og vedlikehold av strømnettet
  • Innkreving av kommunale avgifter
  • Avtalepart for festekontrakt med kommunen (sammen med kretsen)
  • Fremme samarbeid mellom de fem avdelingene

Endring av organisasjonsform vil altså ikke føre til noen endringer i hvem som har ansvar for hva.

Den eneste litt større endringen er valg av styre. SU består i dag av ett styremedlem i hver avdeling, valg av styret i avdelingen. Det nye styret for foreningen Solvang kolonihager må velges av årsmøtet (felles årsmøte), etter forslag fra hver avdeling. I praksis vil ikke dette ha noen særlige konsekvenser.

Den nye foreningen vil ikke være tilsluttet verken kolonihageforbundet eller kretsen, men vil være et samarbeidsorgan på Solvang. Foreningen vil minne om fellesstyret blant kolonihagene i Stavanger.

Oppretting i mai, innmelding til høsten

SU foreslår at Felles årsmøte 24. mai 2019 er konstituerende årsmøte for foreningen og at den opprettes fra samme dato. SU foreslår også at gjeldende SU velges som styre for den nye foreningen, og at alle aktiva og passiva overføres til den nye foreningen.

Hver avdeling må vedta å melde seg inn i foreningen. Dette må skje på årsmøte i avdelingene (med vanlig flertall). Det vil si at avdelingene kan melde seg inn i løpet av høsten 2019.

Dersom en avdeling velger å ikke melde seg inn må denne avdelingen overta eget strømnett. Dette innebærer å kjøpe strømnettet, betale for å splitte nettet slik at det kun dekker én avdeling, samt overta hele ansvaret for drift og vedlikehold. Kommunale avgifter byggeforskriftene må fremdeles håndteres samlet.