Andreutkast til reviderte byggeforskrifter

Samarbeidsutvalget har nedsatt en felles byggeforskriftsoppryddingskomité med én representant fra hver avdeling. Komitéen kom med førsteutkast til reviderte byggeforskrifter i september 2018 og legger nå fram et revidert andreutkast. Forslag til reviderte byggeforskrifter skal legges fram for felles årsmøte i mai 2019.

Prosess fram til felles årsmøte i mai 2019

Byggeforskriftsoppryddingskomitén ble nedsatt av Samarbeidsutvalget i mai 2018. Den fikk i oppgave å gå gjennom de eksisterende byggeforskriftene og komme med forslag til forbedringer.

Komitéen leverte førsteutkast til reviderte byggeforskrifter i september 2018. Avdelingsstyrene, byggekomitéene og alle kolonistene ble invitert til å komme med innspill. Det kom totalt 11 innspill, de fleste forslagene er innarbeidet i andreutkastet i januar 2019. Noen av forslagene ble forkastet av komitéen, disse kan eventuelt fremmes for Felles årsmøte i mai.

Vi inviterer nå til en ny runde med innspill, denne gangen fortrinnsvis fra avdelingsstyrene og byggekomiteene. Frist: 23. mars.

Innspillene og forslaget fra byggeforskriftsoppryddingskomitéen vil bli gjennomgått av SU og sendt ut til avdelingene senest 11. april 2019.

Forskriftene vil bli lagt fram for Felles årsmøte i mai 2019. Det er bare avdelingsstyrene og de valgte representantene til Felles årsmøte som da kan komme med endringsforslag. Dersom du er enkeltkolonist og ønsker å fremme forslag må du altså snakke med styret i avdelingen din, dersom de er enige i forslaget ditt kan de velge å fremme det for Felles årsmøte.

Målet for revideringen av byggeforskriftene

Dagens byggeforskrifter har vært flikket på i mange år. Det er til dels motstridende og overlappende tekst, og i enkelte tilfeller er det ikke samsvar mellom forskriftene og tegningene. Det er også veldig mange skrivefeil. Målet er i utgangspunktet ikke ikke endre meningsinnholdet i dagens forskrifter; men rydde opp, omstrukturere, forenkle og skrive om teksten i tråd med intensjonen i dagens forskrifter og standardtegningene.

Overordnet mål for oppryddingen:

  • Hyttene på Solvang er unike i norsk og europeisk sammenheng. Byplan, arkitektur, farger m.m. ble utarbeidet samtidig og representerer en helhet. Det er et overordnet mål å bevare arkitekturen på Solvang, i tråd med de originale arkitekttegningene.
  • Byggeforskriftene skal bidra til å bevare hyttene ved å sikre at reglene ikke bidrar til bygningstekniske uheldige løsninger som skaper lekkasjer, råte e.l.
  • Byggeforskriftene skal være enkle å forstå for kolonistene.
  • Byggeforskriftene skal være enkle å bruke for byggekomitéene og avdelingsstyrene.
  • Det skal ikke være motstrid mellom byggeforskriftene og tegningene.

Send innspill til andreutkastet til reviderte byggeforskrifter

Du kan også gi innspill personlig til Erik Bolstad (avd 1), Ragnhild Holm (avd 2), Ole Hansen (avd 3), Einar Ruud (avd 4) eller Björn Johansson (avd 5).

[contact-form to=»susolvang+byggeforskrifter@gmail.com» subject=»Innspill byggeforskrifter»][contact-field label=»Navn» type=»name» required=»1″][contact-field label=»Epost» type=»email» required=»1″][contact-field label=»Innspill fra» type=»radio» required=»1″ options=»Avdelingsstyre,Byggekomité,Enkeltkolonist»][contact-field label=»Avdeling» type=»radio» required=»1″ options=»Avd 1,Avd 2,Avd 3,Avd 4,Avd 5″][contact-field label=»Melding / innspill» type=»textarea» required=»1″][/contact-form]