Førsteutkast til reviderte byggeforskrifter

Samarbeidsutvalget har nedsatt en felles byggeforskriftsoppryddingskomité med én representant fra hver avdeling. Komitéen skal utarbeide forslag til reviderte byggeforskrifter som skal legges fram for felles årsmøte i mai 2019.

Byggeforskriftsoppryddingskomitén har nå kommet med et førsteutkast til reviderte byggeforskrifter for Solvang.

Komitéen ønsker tilbakemeldinger og innspill fra byggekomitéene, avdelingsstyrene og kolonistene på Solvang:

  • Er det utkastet til reviderte byggeforskrifter bra? Er det formuleringer som kunne vært bedre, andre måter å forklart ting på for å gjøre forskriftene lettere å forstå?
  • Er det regler som bør fjernes?
  • Er det regler som mangler?

Frist for å sende innspill er 18. november. Bruk skjemaet i bunnen av denne siden.

Viktigste endringer i utkastet

Så og si all tekst i forskriftene er skrevet om og forkortet/forenklet. Veldig mange av punktene er skrevet om, eller det er samlet ting som sto flere steder i forskriftene i dag. Etablert praksis på avdelingene er også forsøkt nedskrevet slik at reglene og behandlingen av byggesøknader skal bli likere og mer transparent.

Innledningen og den historiske bakgrunnen for hyttene på Solvang er utvidet med informasjon fra jubileumsheftene og Byarkivet.

Det er innført nummerering av paragrafer slik at det skal bli lettere å henvise til forskriftene.

Det er lagt inn mange tegninger i forskriftene for å forklare og utdype.

Byggeforskriftskomiteen har funnet tegninger til alternative takløsninger som ble utarbeidet av Enerhaugen arkitektkontor og godkjent av Plan- og bygningsetaten + Felles årsmøte i 2003. Tegningene ble ved en feil da ikke lagt inn i forskriftene, men er nå lagt inn i §27.

Likeledes har det også tidligere blitt vedtatt at det ikke er tillatt med utenpåliggende sprosser. Dette er innarbeidet i § 32.

Målet for revideringen av byggeforskriftene

Dagens byggeforskrifter har vært flikket på i mange år. Det er til dels motstridende og overlappende tekst, og i enkelte tilfeller er det ikke samsvar mellom forskriftene og tegningene. Det er også veldig mange skrivefeil. Målet er ikke ikke endre meningsinnholdet i dagens forskrifter; men rydde opp, omstrukturere, forenkle og skrive om teksten i tråd med intensjonen i dagens forskrifter og standardtegningene.

Overordnet mål for oppryddingen:

  • Hyttene på Solvang er unike i norsk og europeisk sammenheng. Byplan, arkitektur, farger m.m. ble utarbeidet samtidig og representerer en helhet. Det er et overordnet mål å bevare arkitekturen på Solvang, i tråd med de originale arkitekttegningene.
  • Byggeforskriftene skal bidra til å bevare hyttene ved å sikre at reglene ikke bidrar til bygningstekniske uheldige løsninger som skaper lekkasjer, råte e.l.
  • Byggeforskriftene skal være enkle å forstå for kolonistene.
  • Byggeforskriftene skal være enkle å bruke for byggekomitéene og avdelingsstyrene.
  • Det skal ikke være motstrid mellom byggeforskriftene og tegningene.

Send dine innspill om utkastet til reviderte byggeforskrifter

Du kan også gi innspill personlig til Erik Bolstad (avd 1), Ragnhild Holm (avd 2), Ole Hansen (avd 3), Einar Ruud (avd 4) eller Björn Johansson (avd 5).

[contact-form to=»susolvang+byggeforskrifter@gmail.com» subject=»Innspill byggeforskrifter»][contact-field label=»Navn» type=»name» required=»1″][contact-field label=»Epost» type=»email» required=»1″][contact-field label=»Innspill fra» type=»radio» required=»1″ options=»Avdelingsstyre,Byggekomité,Enkeltkolonist»][contact-field label=»Avdeling» type=»radio» required=»1″ options=»Avd 1,Avd 2,Avd 3,Avd 4,Avd 5″][contact-field label=»Melding / innspill» type=»textarea» required=»1″][/contact-form]