Alle hyttene får offisielle gateadresser

Oslo kommune er i ferd med å tildele adresser til alle bygninger i kommunen. Dette er et viktig tiltak for å sikre at blant annet ambulanser og brannbiler kan finne fram.

Samarbeidsutvalget har bedt kommunen om å registrere hyttenumrene som gateadresser. Nummereringen vår er godt innarbeidet og er den enkleste måten å få gateadresser til hver hytte.

Alle hyttene får gateadresse «Solvang kolonihager» + hyttenummer.

Hvis du trenger ambulanse e.l. skal du oppgi adresse «Solvang kolonihager» og hyttenummeret ditt, for eksempel «Solvang kolonihager 91».

Det er navn på alle veiene på Solvang i dag. Kommunen kan ikke bruke disse som gateadresser fordi mange av dem overlapper med veinavn ellers i kommunen. Fiolveien er f.eks. både en vei på Solvang 1 og en gate på Nordstrand.

At vi får gateadresser innebærer ikke at Posten vil levere post til hver hytte, at det blir eiendomsskatt e.l. Den eneste grunnen til at vi får gateadresser er for at ambulanser og brannbiler skal finne fram raskest mulig.